En dag på hagatrollet


06:30 Förskolan öppnar.
07:30 - 08:30 Drop in frukost serveras i form av buffé.

Frukosten ska vara en lugn och skön start på dagen på förskolan, därför serveras
en frukostbuffé som gör att barn och föräldrar inte behöver stressa till förskolan
en given tid.
09:15 Samling med fruktstund där vi presenterar olika frukter/grönsaker för att stimulera
alla sinnen samt främja för en god hälsa.

De olika grupperna har olika upplägg på samlingen, gemensamt är att alla barn blir
sedda och får bekräftelse. Turtagning, att lyssna på kompisarna och att prata inför
grupp är exempel på moment som övas. Olika typer av sångpåsar, sångkort, sagolådor,
matematikaskar och uppdragslådor används och främjar barnens språkutveckling samt
ger barnen grunden till matematiken.
09:40 Olika aktiviteter för våra grupper i form av utevistelse/inne f.m.

I utevistelsen ingår lekparksbesök, skogbesök, lek på vår stora fina gård. Vi tränar
grovmotorik, främjar hälsan genom rörelse och glädje, utforskar vår närmiljö, utforskar
vardagen, söker kunskap och tränar på ämnen som matematik och naturvetenskap.

På våra inneförmiddagar ges den mindre gruppen möjlighet att utnyttja förskolans
lokaler samt genomföra olika skapande aktiviteter utifrån barnens intresse. Vi
genomför enklare gymnastik i form av bamsegympa, miniröris och annan rörelselek
där vi tränar kroppsuppfattning, motorik samt samspel.
11:15 Lunchbuffé - vi sitter vid flera olika bord vilket ger barnen möjlighet till samtal
och diskussioner. Barnen tar maten själva från vår buffé samt skrapar sina matrester
och dukar undan efter sig vilket skapar tillit till sin egen förmåga.
12:00 Vilostund - en lugn stund mitt på dagen med möjlighet att varva ner så att barnen
orkar med eftermiddagens lek. De mindre barnen sover och vi läser saga för övriga
barn i två olika grupper. Vi anpassar valet av bok utifrån gruppens sammansättning.
12:30 Fri lek - ute eller inne beroende på förmiddagens aktivitet. Ett tillfälle för barnen
att träna på samt öva det sociala samspelt, kreativitet, att visa hänsyn, kommunikation,
språk, glädje, intresse, konflikthantering, kroppsuppfattning, fantasi, vänskap,
jämlikhet och identitet.
14:30 Mellanmål serveras i form av smörgås med olika pålägg, mjölk/vatten samt frukt.
17:00 Förskolan stänger. De barn som är kvar längst får vid behov någon extra frukt innan
de hämtas.