Förskolans Hagatrollets regler


Vid sjukdom:


När barnen är sjuka är det viktigt att man meddelar personalen detta,
friskanmälan ska göras dagen innan barnet kommer tillbaka till
Hagatrollet.

Medicin:


Är något barn lite hängigt eller har feber ges det inte Alvedon eller
dylikt av personalen, utan barnets föräldrar kontaktas.

Om ett barn behöver medicin under dagen på Hagatrollet kan man alltid
rådgöra med personalen om en smidig lösning. Ordinarie regel innebär
dock att personalen inte ansvarar för dosering av medicin till barnen.

Leksaker:


Låt inte barnen ta med sig sina egna leksaker till förskolan. Hagatrollet
tar inte ansvar för privata leksaker som kanske försvinner eller går
sönder. Personalen planerar in speciella leksaksdagar då barnen tar med
varsin leksak och visar kompisarna på samlingen.

Lokaler:


Hagatrollets lokaler varken lånas eller hyrs ut till enskilda medlemmar i
föreningen.

Arbetssökande:


Vid arbetssökande så får barnets vistelsetid på förskolan inte överstiga
20 timmar i veckan, klockan 9-14 må - to och ledigt på fredagarna.

Föräldraledig:


Barnets vistelsetid på förskolan får då inte överstiga 15 timmar i veckan.
För barn på Hagatrollet finns det två alternativ att välja på.
Alternativ 1: Vara på förskolan mellan klockan 9-14 må - ons. ledigt på
torsdagar och fredagar alt. 9-14 ti -to. ledigt måndagar och fredagar.
Alternativ 2: Vara på förskolan mellan klockan 9.15 - 13 mån - tors.
ledigt på fredagarna.
(Att vara ledig på fredagar är en stark rekommendation som bör följas.)

Att gå ur föreningen:


Kö till förskolan sköts centralt via Västerås stad.

Då vi inte har någon sexårsverksamhet sägs en förskoleplats upp från och
med juli det år barnet fyller sex år. Denna uppsägning sker automatiskt
från Förskolan Hagatrollets sida, och är inte skriftlig.

Vid förälders sjukdom har barnet rätt att behålla sin plats i sex
månader, och därefter efter särskild prövning.