Förskolan Hagatrollets regler


Vid sjukdom:


När barnen blir sjuka är det viktigt att man meddelar personalen detta.
Friskanmälan ska göras senast kl. 13.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.

Om ett barn behöver medicin under dagen på Hagatrollet kan man alltid rådgöra med personalen om en smidig lösning. Ordinarie regel innebär att personalen inte ansvarar för dosering av medicin till barn.

Vistelsetider:


Barnens vistelsetider på förskolan grundar sig på vårdnadshavarnas arbetstider.

Som arbetssökande får barnens vistelsetid på förskolan inte överstiga 20 timmar/vecka. Vi ser helst att
barnen vistas på förskolan 9.00-14.00 måndag-torsdag, ledig fredag.
Vid föräldraledighet med syskon får barnens vistelsetid inte överstiga 15 timmar/vecka. Vår rekommendation
är att barnens vistelsetider är 9.00-14.00 måndag-onsdag.

Ansökan om plats:


Kö till förskolan sköts centralt via Västerås stad. Vi följer Västerås stads regler occh direktiv.
Västerås stad