Förskolans övergripande mål:


  • Att det är roligt att vistas på Hagatrollet

  • Att vuxna och barn ges möjlighet till inflytande

  • Att alla barn och vuxna trivs och känner trygghet på förskolan

  • Att vår förskola har en stark gemenskap

  • Att erbjuda ett innehåll samt en miljö som gör barnen nyfikna och inspirerar till lärande

  • Att alla tar ansvar för förskolans miljö samt sina egna handlingar

  • Att stärka barnens självkänsla

  • Att hjälpa barnen utveckla social kompetens