Välkommen till Hagatrollet!


Förskolan Hagatrollet är ett föräldrakooperativ beläget på Skjutbanegatan i Västerås.

I ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som genom en vald styrelse är huvudman. Vår personal ansvarar
för utbildningen. Som föräldrar hjälper vi bland annat till med städning och underhåll.

Hos oss arbetar 4 förskollärare, 1 barnskötare samt en kock vilket innebär en hög personaltäthet i vår barngrupp
på 18-20 barn. Vi har en stor inspirerande gård som lockar till lek och lärande med gungor, sandlåda,
klätterställning, stora gröna ytor samt en liten skog. Vår kock lagar god och näringsrik mat från grunden.


Vår stora och härliga lekgård på Hagatrollet!

Vår välskötta ekonomi skapar förutsättningar för vår kompetenta personal att genomföra en rolig
och lärorik utbildning för våra barn.

En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet,
vilket medför att du som förälder kan känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.

På Hagatrollet arbetar personalen för att få en trygg barngrupp där alla trivs, har roligt och
utvecklas tillsammans.