Välkommen till Hagatrollet!


Förskolan Hagatrollet är ett föräldrakooperativ beläget på Skjutbanegatan i Västerås.

I ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som styr verksamheten, via en styrelse. Vår personal ansvarar
för den pedagogiska verksamheten. Som föräldrar hjälper vi bland annat till med städning.

Personaltätheten är hög med 5 anställda på 18-20 barn. Vi har en stor inhägnad gård på baksidan av huset
med gungor, sandlåda, klätterställning, stora gröna ytor samt en liten skog. Vår kokerska lagar jättegod
och nyttig mat! Ekonomin är välskött vilket medger både kompetent och engagerad personal såväl som roliga
aktiviteter.

Vår stora och härliga lekgård på Hagatrollet!

En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet.
Som förälder gör det att du kan känna dig trygg då du vet att ditt barn har det bra under tiden du arbetar.

På Hagatrollet arbetar personalen för att få en trygg och harmonisk barngrupp där alla trivs, har roligt och
utvecklas tillsammans. Glädje, respekt och hänsyn är viktiga ingredienser i arbetet där Hagatrollet vill
stärka barnens självkänsla. Utevistelse är betydelsefullt och förutom lekgården går vi oftast till skogen
en dag varje vecka.