Föräldrainsats


Städning


Föräldrarna är ansvariga att genomföra städning av förskolan. Helger är städtillfällen. Alla familjer
utom kassörens står uppsatta på ett städschema som är rullande.

Det rullande städschemat innebär att städning ska ske alla helger under en termin, även exempelvis
midsommarhelgen.

Vår och höst ansvarar föräldrarna även för en storstädning. Städansvarig ansvarar för storstädningen,
vilket innebär att de tillsammans med rektor går igenom vad som ska göras, ser till att det är
upplåst på morgonen och ansvarar för att allt på förskolan är sig likt igen då man arbetat färdigt för dagen.
OBS! Den ordinarie helgstädningen ska utföras som vanligt även denna helg. Andra göromål är t.ex.
fönsterputsning, leksakstvätt (ute- och inneleksaker), rengöring av köksfläkten och bakom
spisen i köket mm.

Minst en person från varje familj deltar på både vår- och höststädningen.


Möten


Föräldramöten hålls en gång per år. Personalen informerar om terminens verksamhet, och föräldrar har
en möjlighet att ställa frågor.

Föreningsstämman äger rum i maj varje år. Stämman är obligatorisk för alla föreningens medlemmar.

Utöver dessa allmänna möten genomförs utvecklingssamtal om barnens trivsel och utveckling på
förskolan, vårdnadshavare/personal.

Styrelsemöten hålls varje månad, alla månader utom juli.


Ekonomisk insats


Föräldrakooperativet Hagatrollet är en ekonomisk förening där varje familj blir medlem i föreningen.
En medlemsinsats på 500 kr betalas när barnet börjar. När barnet sedan slutar betalas insatsen
tillbaka och medlemsskapet i föreningen avslutas.


Styrelse & befattningar


Då Hagatrollet är ett föräldrakooperativ så finns det ett flertal befattningar som fördelas bland
familjerna. En del av detta är att sitta med i styrelsen. All föräldramedverkan sker ideellt.

Samtliga styrelseledamöter, fem personer plus en ersättare, arbetar ideellt. Styrelsearvodet består
i att styrelsen går ut och äter tillsammans en gång per år.

Styrelsen ansvarar för driften och skapar förutsättningar för verksamheten. Föreningens anställda
ansvarar för att barnen får en bra, trygg och pedagogisk omsorg. Rapport från verksamheten redovisas
av förskolechefen på varje styrelsemöte.

Befattningar på Hagatrollet är:
  • Dataansvarig och Webbansvarig
  • Fixansvarig och styrelseersättare
  • Kassör
  • Köp- och slängansvarig
  • Ordförande
  • Personalansvarig och vice ordförande
  • Sekreterare
  • Städansvarig
  • Valberedning