Välkommen till förskolan Hagatrollet

Ett föräldrakooperativ på Skjutbanegatan i Västerås