Samverkan

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och delaktig. Den dagliga kontakten är en viktig del i samarbetet kring ditt barns utveckling. Vi vill gärna ta del av händelser från barnets vardag utanför förskolan och vi delar med oss vad som hänt under dagen. Vid hämtning och lämning finns det oftast utrymme för ett kortare samtal. Önskar ni ett lite längre samtal bokar vi en tid med någon av våra pedagoger. En gång om året bjuds vårdnadshavare in till ett föräldramöte där vi berättar om undervisningen och utbildningen på förskolan. Ni får möjlighet att ställa frågor och ta del av barnens olika lärmiljöer. Vi erbjuder även ett utvecklingssamtal per år där vi går igenom barnets utveckling och lärande.

Vi använder appen Tyra för att dokumentera barnens utveckling och lärande samt för att stärka kommunikationen med er vårdnadshavare. Här finns även information till er vårdnadshavare från rektor och pedagoger.