Om förskolan

Vi är ett litet föräldrakooperativ på Skjutbanegatan i Västerås. Vi har plats för ca 20 förskolebarn i åldrarna 1-6 år. Vi är fyra förskollärare, en rektor, en barnskötare och en förskole kock som arbetar på förskolan.
I dagsläget är förskolans öppen mellan kl.6.30-17.00. Det är vårdnadshavarnas arbetstider som styr förskolans öppettider.
Kl. 6.30 Förskolan öppnar.
Kl. 7.30 – 8.00 serveras frukost. De barn som är i behov av att äta frukost kommer senast kl.7.30 för att vi ska ha en lugn frukoststund.
Kl. 8.00-9.00 lugn fri lek
Kl. 9.00 samling eller undervisning ute /inne
Kl.11.15 lunch buffé serveras
Kl.12.00 sovvila eller högläsning fördelat på två grupper
Kl.12.30 undervisning/valfria aktiviteter i respektive rum/utelek
Kl.14.15 mellanmål serveras
Kl.15.00 fri lek
Kl.17.00 förskolan stänger
Undervisningen och utbildningen genomsyrar hela dagen på förskolan.