Föräldrakooperativ

Förskolan Hagatrollet drivs som ett föräldrakooperativ, en ekonomiskförening vilket innebär att vi lyder under Lagen om ekonomiska föreningar. Vi följer samma lagar, avtal och regler som alla andra förskolor i Västerås stad. Styrelsen är förskolans huvudman och ansvarar för driften samt skapar förutsättningar för utbildningen. Styrelsen har gentemot pedagogerna fullt arbetsgivaransvar. Alla i styrelsen har tystnadsplikt beträffande frågor som avhandlas på möten. Föreningens anställda ansvarar för att
barnen får en trygg och lärorik vistelse på förskolan. Rapport från verksamheten redovisas av rektorn som deltar på styrelsemöten.
Ett föräldrakooperativ kräver engagerade föräldrar. Att vara aktiv i föreningen ser vi som en självklarhet.
Att ha sitt barn på föräldrakooperativet förskolan Hagatrollet innebär att ni som vårdnadshavare:

  • Städar förskolan 1-2ånger /termin
  • Deltar i storstädning och fixardag 1-2 gånger/ termin
  • Deltar på den årliga föreningsstämman
  • Engagerar dig under någon period i förskolans styrelse
    Ansökan om plats:
  • Kö till förskolan sköts centralt via Västerås stad. Vi följer Västerås stads regler och direktiv.